A A A K K K
для людей з порушеннями зору
"Інклюзивно-ресурсний центр"
Нетішинської міської ради

Загальне недорозвинення мови (ЗНМ)

Дата: 11.12.2020 09:26
Кількість переглядів: 24073

При ЗНР (Загальне недорозвинення мови), у дітей з повноцінним слухом і нормальним інтелектом, спостерігаються порушення формування лексико-граматичної, звукової і семантичної мови. Загальне недорозвинення мови проявляється різними складними мовними розладами. Ці розлади можуть варіювати від зв'язного мовлення з залишковими елементами лексико-граматичного та фонетико-фонематичного недорозвинення до повної відсутності загальновживаної мови і залежать від рівня формування компонентів мовної системи.

Діагностується загальне недорозвинення мови в результаті спеціального логопедичного обстеження. Корекція ЗНР – це збагачення словника дитини, розвиток розуміння мови, граматичного ладу мови, формування фразової мови, повноцінної звуковимови і т. д.

Категорія дітей із загальним недорозвиненням мови за клінічним складом неоднорідна, тому її прийнято ділити на 3 групи:

  • Неускладнені форми ЗНР. До даної групи належать діти з мінімальною мозковою дисфункцією: незрілістю емоційно-вольової сфери, недостатньою регуляцією м'язового тонусу, моторних диференційованих рухів і т. д.
  • Ускладнені форми ЗНР. У цій групі діти з психопатичними і неврологічними синдромами, такими як: гіпертензійно-гідроцефальний, церебрастенічний, гіпердинамічний, судомний та ін.
  • Грубе недорозвинення мови. Це діти з органічними ураженнями мовних відділів головного мозку, наприклад, при моторній алалії.

 

Також, з урахуванням ступеня ЗНР, прийнято виділяти чотири рівні мовного розвитку, а саме:

  1. Перший рівень мовного розвитку«безмовні діти» – діти, у яких відсутня загальновживана мова.
  2. Другий рівень мовного розвитку – діти з початковими елементами загальновживаної мови, що характеризуються бідністю словникового запасу і явищами аграматизму.
  3. Третій рівень мовного розвитку – у дітей спостерігається поява розгорнутої фразової мови з недорозвиненням її звукової і смислової сторін.
  4. Четвертий рівень мовного розвитку – це діти із залишковими пробілами в розвитку лексико-граматичної та фонетико-фонематичної сторін мовлення.

Не залежно від групи загального недорозвинення мови, діти з даним розладом пізно починають вимовляти перші слова – у 3 - 4 роки , іноді – у 5. У таких дітей знижена мовна активність, мова нерозбірлива і має неправильне граматичне і звукове оформлення. Через неповноцінну мовну діяльність страждають: увага, пізнавальна діяльність, пам'ять, розумові функції. Також у дітей із загальним недорозвиненням мови спостерігається недостатній розвиток загальної, тонкої, мовної моторики і координації рухів.

 

Діти з ЗНР 1-го рівня

Фразова мова дітей з ЗНР 1-го рівня не сформована. Діти спілкуються лепетними словами і однослівними реченнями, зміст яких поза ситуацією незрозумілий, доповнюють спілкування мімікою і жестами.

Діти з ЗНР 1-го рівня мають малий словниковий запас. Включає він в основному звуконаслідування, окремі звукові комплекси і деякі повсякденні слова. Також спостерігається грубе порушення складової структури слова – діти частіше відтворюють тільки звукокомплекси, що складаються з одного-двох складів. Страждає імпресивна мова – діти не розуміють значення багатьох слів і граматичних категорій.

У дітей з ЗНР 1-го рівня має місце нечітка артикуляція, нестійка вимова звуків, багато звуків виявляються недоступними для вимови. Спостерігається зародковий характер фонематичних процесів, а саме: фонематичний слух дитини грубо порушений, завдання фонематичного аналізу слова неясне і нездійсненне.

 

Діти з ЗНР 2-го рівня

До лепету і жестів, діти з ЗНР 2-го рівня, додають прості речення, які, зазвичай, складаються з 2-3 слів. Але мова залишається бідною і однотипною за змістом, і висловлює, найчастіше, предмети і дії. Також, при ЗНР 2-го рівня спостерігається значне кількісне і якісне відставання словникового запасу від вікової норми. Такі діти не знають багатьох слів і намагаються замінити їх схожими за змістом. В наслідок того, що граматичний лад мови не сформований, діти не вміють правильно вживати відмінкові форми і зазнають труднощів в узгодженні частин мови, а також у вживанні однини і множини, прийменників і т. д.

Мають місце численні спотворення звуковимови, змішання і заміна звуків. У дітей з ЗНР 2-го рівня фонематичне сприйняття відрізняється вираженою недостатністю, діти не готові до звукового аналізу та синтезу.

 

Діти з ЗНР 3-го рівня

При ЗНР 3-го рівня діти можуть використовувати розгорнуту фразову мову, але при цьому, в більшості випадків у мові вживають прості речення і зазнають труднощів у побудові складних речень. Діти нормально розуміють мову, але мають труднощі в засвоєнні і розумінні складних граматичних форм, таких як причетні і дієприслівникові обороти, а також логічних зв’язків – тимчасових, просторових, причинно-наслідкових відносин.

У дітей з ЗНР 3-го рівня значно збільшений обсяг словникового запасу. Такі діти в спілкуванні вживають практично всі частини мови: іменники та дієслова в більшій, а прикметники і прислівники в меншій мірі. Для них типово неточне вживання назв предметів.

 

Діти з ЗНР 4-го рівня

У дітей з ЗНР 4-го рівня виникають труднощі в звуковимові і повторенні слів зі складним складовим складом, також спостерігається низький рівень фонематичного сприйняття. Вони допускають помилки в словозмінені і словотворенні.

Словниковий запас дітей з ЗНР 4-го рівня, вже досить різноманітний, але не завжди присутнє точне знання і розуміння значення рідковживаних слів, антонімів і синонімів, приказок, прислів'їв, тощо. Також, такі діти не можуть логічно викладати події в самостійної мови, часто роблять акцент на другорядних деталях, пропускаючи головне, і повторюють раніше сказане.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора