A A A K K K
для людей з порушеннями зору
"Інклюзивно-ресурсний центр"
Нетішинської міської ради

Протокол обстеження практичного психолога ІРЦ

Дата: 06.06.2022 09:30
Кількість переглядів: 1711

Протокол до комплексної оцінки

Дата обстеження___________________ ПІП досліджуваного__________________________________________

Дата народження_________ Медичний діагноз_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Інформація про розвиток дитини (вагітність, розвиток згідно віку, травми)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Навчальні заклади (форма навчання, група, клас)___________________________________________________

Причина звернення____________________________________________________________________________

ПІП одного з батьків, № телефону________________________________________________________________

Когнітивна сфера

Контактність ________________________________________________________________________________

Увага: довільно слабка/несформована (виконує вправи обізнано) / мимовільно стійка/нестійка (виконує вправи за інтересом) / післядовільна (виконує завдання довівши його до кінця після декількох перерв)______________________________________________________________________________________

Концентрація: (стійка / не стійка / розсіяна / важко перемикається / легко перемикається / відволікається / потребує активації  ____________________________________________________________________________

Обсяг: достатній / знижений / вибірковість ________________________________________________________

Розподіл: норма / знижений / виконує декілька вправ одночасно ______________________________________

Пам’ять: стійка / механічна / зорова  / короткочасна / сенсорна / довільна / мимовільна / слабо розвинена / логічна / емоційна_____________________________________________________________________________

Форми запам’ятовування: логічно-образне / кількаразове повторення / асоціації / мнемотехніка / закріплення / використання декількох форм __________________________________________________________________

За тривалістю: короткочасна / довготривала / оперативна ___________________________________________

Мислення: наочно-дійове / наочно-образне / словесно-логічне / гнучке / конкретне / поверхневе / інертне (стереотипність дій, схильність до шаблону) / сповільнене за темпом__________________________________

Форми мислення: порівняння / зіставлення / аналіз / синтез / класифікація / систематизація / генералізація / узагальнення _________________________________________________________________________________

Встановлення предметно-логічних зв’язків ________________________________________________________

Розумова працездатність: втомлюваність / виснажливість / здатність переключення______________________

Сприйняття:

Зорове/візуальне: колір / форма / розмір ___________________________________________________________

Слухове/аудіальне _____________________________________________________________________________

Тактильне/кінестетичне________________________________________________________________________

Просторове (час, місяць, пора року, ліва/права сторона)_____________________________________________

Орієнтування в просторі: знання власного тіла / відношення предметів (положення / віддаленість) _____________________________________________________________________________________________

Інтерес до співпраці: виразний / епізодичний / поверхневий / нестійкий / потребує заохочення / відмова від виконання завдань _____________________________________________________________________________

Предметно-практичні дії: передують розумовим / частково регульовані розумовим / нерегульовані / маніпулювання матеріалом______________________________________________________________________

Темп роботи: достатній / знижений / уповільнений /низький_________________________________________

Працездатність: рівномірна / імпульсивна при збережені працездатності / нерівномірна з елементами астенії / рівномірно повільна / перевага гальмування над збудженням ________________________________________

Використання допомоги: продуктивно / у повному обсязі / у неповному обсязі / частково / не використовує / використовує неефективно _____________________________________________________________________

Емоційно-вольова сфера

Поведінка: довільна (цілеспрямована) / імпульсивна / адекватна ситуації / психомоторна розгальмованість / розкутість / зацікавленість / незадоволення / приступає до виконання завдань без належної орієнтації _____________________________________________________________________________________________

Емоції: незрілі / примітивні / лабільні / невиразні / нестійкі / неадекватні ситуації________________________

Міміка: сіпання повік / потуплений погляд / брак емоцій / блідність обличчя / щільно стулені губи / утягнення голови в плечі / погойдування на стільці / напруженість / інтонація (переривчастий голос, підвищена збудливість, скутість, напруженість, егоцентризм)__________________________________________________

Емоційний фон: високий рівень тривожності / агресивні прояви / реакції істеричного типу / негативізм / страхи / гіперсензетивність _____________________________________________________________________

Цілеспрямованість: доводить розпочату дію до кінця / «перестрибує» з однієї операції на іншу / виконує стереотипні дії ________________________________________________________________________________

Особисті якості: ______________________________________________________________________________

Міжособистісні стосунки (з дорослими, однолітками): ____________________________________________

Мотивація: ієрархія мотивів / пізнавальна / соціальна _______________________________________________

Самоусвідомлення: особистісна та соціальна ідентифікація _________________________________________

Воля: тривалий час виконує не цікаві завдання / долання труднощів / посидючість ______________________

Характер інтересів: пізнавальний / шкільний / позашкільний / специфічний ___________________________

Соціальна зрілість (готовність до співпраці з учителем, однолітками): уміє слухати / працює за інструкцією / володіє моральними та етичними нормами поведінки / знає як поводитися на вулиці, вдома / не вміє ділитися / не усвідомлює небезпеки й відповідальності __________________________________________

Джерело: 

https://vseosvita.ua/library/protokol-obstezenna-prakticnogo-psihologa-irc-491221.html?fbclid=IwAR0ZcuMrjX_yWpVKYOhyA8HOARV02vgG8ww8vZWwImNOn8gH8imUMuoWDew


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора